งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration
บุคลากรงานบริหารและธุรการ ร่วมพิธีทำบุญสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ช่วงเช้าวันที่ 22 เมษายน 2557 อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำคณะบุคลากรจัดพิธีทำบุญสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสื่อกลางที่ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสาธารณะชน ในการเป็น “วิทยุบริการสาธารณะต้นแบบแห่งสังคมอุดมปัญญา” Radio Public Service Model Of Rich Social Intelligence ,การพัฒนาอุปกรณ์ IT , Software และHardware ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทัดเทียมเช่นเดียวกันกับวิทยุกระแสหลัก ตลอดจนเป็นหน่วยงานหลักในการจัดอบรมและทดสอบผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ในระดับภูมิภาคต่อไป
12 มิถุนายน 2557     |      1259
ทั้งหมด 1 หน้า