งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration
งานบริหารและธุรการ กองกลาง ร่วมกิจกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "สนอ. โบว์ลิ่งโบว์"
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "สนอ. โบว์ลิ่งโบว์" ชิงถ้วยเกียรติยศ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ บูลลี่โบว์ (Bully Bowl ) อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 4 โซน C อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันและสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภาครัฐและเอกชน โดยรายได้นำไปเพื่อสมทบเข้ากองทุนสำนักงานอธิการบดี เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงานต่อไป
12 มิถุนายน 2557     |      1274
ทั้งหมด 1 หน้า