งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration

ที่อยู่ติดต่อ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานอำนวยการ
โทรศัพท์ 0-5387-3013  โทรสาร 0-5387-3015
www.admin.general.mju.ac.th